Spaan Sport & Leisure Almere: Advies, ondersteuning en organisatie m.b.t. sport en vrijetijdsbesteding

Beleidsadvisering

Op projectbasis zijn wij beschikbaar om beleidsaspecten op het gebied van sport en vrije tijd voor uw organisatie te onderzoeken, op te zetten, te adviseren en te realiseren.

Onze opdrachtgevers kunnen gemeenten, provinciale sportraden, sportbonden of andere aan sport en vrije tijd gelieerde organisaties zijn.

In de vrije tijdssector richten wij ons zowel op de ongeorganiseerde recreatieve sporter als sportscholen.