Spaan Sport & Leisure Almere: Advies, ondersteuning en organisatie m.b.t. sport en vrijetijdsbesteding

Visie

Sport krijgt een steeds grotere betekenis binnen onze maatschappij. Bewegen, gezondheid, overgewicht zijn thema’s die vanuit verschillende gezichtspunten dagelijks op ons afkomen. Op Rijksniveau wordt dit onderkend zodat steeds meer mogelijkheden beschikbaar worden gesteld om te gaan sporten.

Maatschappelijke betekenis, samenwerking en professionalisering van de sportverenigingen bepaalt de komende jaren de sportagenda. Hoe krijgen wij mensen aan het sporten en dan met name dié groepen die normaal gesproken niet zo snel sporten.
Daarbij kunnen wij u vanuit Spaan Sport & Leisure ondersteunen.

Ook hoe je goed moet vallen hoort erbij